Збираємо 15 мільйонів гривень на 5 командних пунктів управління БпЛА .

Долучитися

Правила користування особистим кабінетом VIDI

Правила користування особистим кабінетом VIDI визначають загальні принципи роботи із інформацією, що надається клієнтами підприємствам VIDI та отримується від них, охоплюють питання безпеки та конфіденційності інформації тощо.

Правила користування не визначають повний склад функціоналу особистого кабінету, що діє станом на будь-який момент роботи із кабінетом. Склад та порядок роботи із функціональними можливостями кабінету визначається окремими інструкціями, які VIDI своєчасно доводить до відома користувачів у порядку та спосіб, що визначені нею на момент створення (зміни, поліпшення) таких можливостей.

Основні терміни та визначення

VIDI, група VIDI – всі підприємства групи разом, а також кожне з цих підприємств окремо, що реалізують свою продукцію та надають послуги під зареєстрованою торгівельною маркою VIDI.

Інтернет-ресурси VIDI – інформаційні системи, яка використовують Інтернет (web) технології для обробки і передачі даних, призначених для надання публічних інформаційних послуг VIDI в мережі Інтернет. Під Інтернет-ресурсами VIDI потрібно розуміти елементи мережі Інтернет, зокрема сайти, сторінки, частини соціальних мереж, мобільні додатки тощо, які створені в інтересах та контролюються з боку VIDI.

Особистий кабінет VIDI (кабінет, особистий кабінет, система) – спеціальна програма у мережі Інтернет, що створена для надання клієнтам VIDI інформації про товари та послуги, що пропонуються підприємствами групи VIDI, а також вчинення певних дій із нею. Особистий кабінет VIDI є єдиним для всіх інтернет-ресурсів VIDI.

Користувач – фізична особа – клієнт VIDI, яка використовує особистий кабінет VIDI для виконання конкретних завдань або функцій, склад яких визначений поточними функціональними можливостями кабінету.

Сеанс – це період роботи користувача в особистому кабінеті VIDI, тривалість якого обмежена моментом входу у кабінет та моментом виходу або системної помилки (втрати сеансу).

Ідентифікація – це процедура розпізнавання користувача за його ідентифікатором (номером телефону).

Аутентифікація – це процедура перевірки автентичності користувача. В кабінеті реалізована багатофакторна аутентифікація: на першому рівні – шляхом введення логіна (email) та постійного паролю, на другому – користувачеві на мобільний телефон який він вказав при реєстрації надсилається одноразовий пароль.

Авторизація – це процедура надання користувачеві визначеного набору прав на виконання ним певних дій у кабінеті.

Реєстрація у кабінеті – це дії, спрямовані на створення особистого облікового запису користувача з метою отримання ним доступу до функціоналу системи.

Одноразовий пароль – це тимчасовий захищений PIN-код, що надсилається користувачеві за допомогою SMS-повідомлення на вказаний ним номер телефону та діє у межах одного сеансу.

Електронний підпис – електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис.

Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію (оферту) шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної комерції, що надав таку пропозицію.

Кваліфікований електронний підпис (КЕП/ЕЦП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Вхід користувача в особистий кабінет

Вхід до особистого кабінету VIDI може бути здійснений з будь-якого інтернет-ресурсу VIDI, що підтримує цю технологію. Перехід користувача між сайтами VIDI в межах одного сеансу не потребує від нього додаткової аутентифікації.

Посилання на поточну версію правил користування особистим кабінетом VIDI розміщене на початковій сторінці входу у кабінет, а також у відповідному розділі кабінету. Для початку роботи із кабінетом користувач має повідомити системі про ознайомлення з правилами шляхом проставляння відповідної позначки. Проставляння для подальших входів у кабінет не потребується. У разі внесення змін у правила користування особистим кабінетом VIDI система проінформує користувача відповідним повідомленням та запропонує йому поставити позначку, що свідчить про факт ознайомлення зі змінами.

Реєстрація користувача у кабінеті потрібна лише у разі першого використання ним особистого кабінету. Система запропонує користувачу ввести свої ПІБ, логін (Email), постійний пароль, вказати номер телефону, що буде виступати ідентифікатором при подальших ідентифікаціях. Для підтвердження номеру телефону користувачеві надсилається SMSповідомлення із одноразовим паролем, введенням якого у відповідний реквізит користувач завершує процес реєстрації і отримує доступ до кабінету.

Аутентифікація користувача здійснюється шляхом введення ним ідентифікатора логіна (Email) та постійного паролю. Для підтвердження особи на номер який користувач вказав при реєстрації отримає SMSповідомлення із одноразовим паролем та введення його у відповідний реквізит на сторінці авторизації клієнта. Після успішної аутентифікації система здійснює запит в інші системи, отримує та перевіряє особисту інформацію користувача, після чого відкриває йому стартову сторінку кабінету з повним набором прав доступу.

Персональні дані Користувача

Реєструючись у особистому кабінеті, Користувач підтверджує, що надає свою згоду VIDI* на збирання, обробку, зберігання, передачу персональних даних про себе, в тому числі переданих через BankID, IDcard (паспорт), MobailID, КЕП тощо(далі – Персональні дані).

Метою отримання Персональних даних є необхідність забезпечення в майбутньому реалізації прав та обов’язків як Користувача, так і VIDI, що випливають із Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства або укладеного з Користувачем договору. Зокрема, Користувач дозволяє використовувати Персональні дані для:

Користувач підтверджує, що його повідомлено про включення його Персональних даних до бази персональних даних клієнтів VIDI, а також про права Користувача, визначені в ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Користувач може відкликати надану згоду в електронній або письмовій формі. В такому разі доступ Користувача до особистого кабінету буде заблоковано.

Під VIDI* мається на увазі всі дилерські центри, які реалізують свою продукцію під торгівельною маркою VIDI, імпортери цієї продукції, а також інші підприємства VIDI.

Правила укладання електронних правочинів (договорів).

Після вибору користувачем відповідного типу правочину система пропонує клієнту доступний до перегляду проект з повними даними про товар, роботи чи послугу, персональними даними клієнта та/або третіх осіб в залежності від виду правочину. Проект договору на цьому етапі не має містити відбитки печатки та підпису контрагента.

Надалі користувач має надати згоду на укладання договору на запропонованих умовах шляхом проставляння відмітки в наступних полях:

Підписання електронних правочинів здійснюється шляхом накладання електронного підпису одноразовим ідентифікатором або кваліфікованого електронного підпису (КЕП/ЕЦП) в залежності від типу правочинну.

У разі підписання правочинів електронним підписом одноразовим ідентифікатором користувачеві надсилається одноразовий ідентифікатор у формі SMS-повідомлення на зазначений ним номер мобільного телефону.

Для підписання договору отриманий користувачем одноразовий ідентифікатор має бути введений у спеціально передбачений системою реквізит. Після його підтвердження вважається, що користувач підписав договір.

Підписання правочинів кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП) здійснюється у програмних продуктах smart_id, ДіЯ або інших надавачів довірчих послуг, перелік яких визначений VIDI і представлений у кабінеті клієнта.

Після підписання система відображає укладений правочин на екрані із зазначенням у реквізитах клієнта «Підписаний електронним підписом», а в реквізитах підприємства – електронного відбитку печатки та підпису керівника або уповноваженої особи.

Укладений електронний правочин користувач має можливість завантажити в форматі PDF.

Виникли запитання? Ми Вам зателефонуємо.

Спочатку оберіть Дилерський Центр
або телефонуйте за номером 0 800 308 999 (безкоштовно по Україні)
X
Про компанію Акції % Новини Політика якості Вакансії VIDI Кар'єра Контакти

Підпишись на наш канал та слідкуй за
акціями, послугами та новинками